İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi

 

Globalleşen dünyada iletişim ve etkileşim dili olarak İngilizce diğer tüm dillerden daha fazla kullanılması İngilizce öğrenimine verilen önemi arttırmaktadır. Bu nedenle, Düş Bahçesi Okullarında hazırlanılan programda İngilizce çok önemli bir yer tutar. Dinleme, konuşma, okuma ve yazılı anlatım becerilerini geliştirecek yönde hazırlanan ders programı, bireysel ve grup çalışmaları, proje tabanlı etkinlikler, sunumlar, okul dışı faaliyetler ile öğrencilerin dil edinimini keyifli bir süreçte gerçekleşmesine katkı sağlar.

İngilizce müfredatında; Common European Framework For Language Learning - CEFR- Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı  esas alınır. Derslerde kullanılan kitaplar ve öğrenim araçları özenle seçilir ve eğitim kalitesinin artmasına, yeni çıkan materyallere ve ihtiyaca göre güncellenir. İngilizce öğrenimine Düş Bahçesi Anaokulunda başlanıp, 4. sınıf öğrencilerimizin yılsonunda, CEFR hedeflerine uygun olarak A2 seviyesine gelmeleri hedeflenir.

Düş Bahçesi İlkokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri dikkate alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre ders dışı etüt programı ile İngilizce destek çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar İngilizce öğrenim hedeflerine ulaşılmasında önemli bir yer tutar.

İngilizce programı; öğrencilerin okumayı seven, öğrenmeye istekli, araştıran, sorgulayan, öğrendiklerini paylaşan ve özgüvenli sunumlar yapan bireyler olmalarına olanak tanıyan projelerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin hayatta doğal olarak kullanacakları ifade ve cümleler günlük rutinler içerisinde yer alır. Okul eylül ayında "Welcome Back to School Party: Okula Hoşgeldiniz" ile başlayan  etkinlikler İngilizce popüler şarkılar, "one minute to win it, taboo, hot chair, yes-no games" gibi oyunlarla İngilizceden sıkılmadan, yıl boyunca keyif alacakları etkinliklerle sürdürülür ve haziran ayında" End of School Party" ile sonlandırılır.

Öğrencilere en etkili İngilizce öğretimi vermek için öğretmenlerimiz yıl boyunca kurum içi ve kurum dışında uluslararası uzmanlar tarafından verilen eğitim seminer ve konferanslarına katılarak bilgilerini güncellemeleri sağlanır. İngilizce öğreniminde ailenin de etkisi düşünülerek, çocuklarının İngilizce eğitimine destek vermeleri için velilere yönelik bilgilendirme seminerleri organize edilir.

Yıl boyunca uygulanan etkinlik ve projeler;

 • Circle Time: Çember Zamanı
 • Oxford Owl e-Books:  Online, sesli kitap okuma
 • Countries Project: Ülkeler  Projesi
 • Show and Tell: Göster ve Anlat
 • Garage Sale Project: Sosyal Sorumluluk Projesi
 • International Week: Uluslararası Hafta
 • Spelling Bee- Maths Bee Competition: Kelime kodlama ve İngilizce dört işlem yarışması
 • Quiz Show and Fun Time : Genel Kültür Soruları ve Eğlence Zamanı
 • Talent Show: Yetenek Gösterisi
 • Reading Buddy: Okuma Arkadaşı
 • Mission is Possible: Veliye İngilizce Öğreten Öğrenci Projesi
 • Field Trip: Okul Dışı Geziler

CLIL : Content and Language Intagrated Learning

Düş Bahçesi İlkokulunda İngilizcenin fen bilgisi, matematik, sosyal bilgiler, müzik, sanat ve beden eğitimi gibi disiplinler arası temaları da kapsayacak şekilde hazırlanılan özel bir müfredat ile İngilizce kullanımını yaygınlaştıran bir program izlenir.

International Tests

Düş Bahçesi İlkokulu programıyla örtüşen ve dört beceriyi  kapsayan ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ilave olarak uluslararası geçerliliği olan "Cambridge Young Learners: YLE Starters-Movers- Flyers testleri"  ve "TOEFL Primary ve Junior" sınavları uygulanmakta olup, öğrencilerin ileriki yaşlarda girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavları için erken yaşlarda hazırlanmaları hedeflenir. Böylece Düş Bahçesi Okullarında öğrenciler kendi öğrenme sorumluluklarını da üstlenerek, yeni beceriler kazanırlar.