İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Uluslararası Değerler Eğitimi

Uluslararası Değerler Eğitimi
Uluslararası Değerler Eğitimi

Düş Bahçesi Okullarında uluslararası geçerli olan beceriler eğitim öğretim programının içerisine entegre edilir böylece öğrencilerin evrensel becerilere sahip bir dünya vatandaşı olması hedeflenir.

Öğrenciler önce kendi kültürlerini, yaşadığı çevreyi yakından tanır. Sonrasında ise yaşadığı dünyada var olan kültürler, diller ile ilgili farkındalık çalışmalarında etkin olarak yer alır. Düş Bahçesi Okullarında uluslararası değerler;

 • İnsan haklarına saygı
 • Farklılıklara saygı
 • Empati
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Dijital okuryazarlık
 • Yaratıcılık
 • İletişim
 • Problem çözme ve analitik düşünebilme
 • Sorgulama
 • Takım çalışması ve iş birliği ve
 • Sosyal sorumluluk-gönüllülük becerileridir.

Bu değerler ders etkinliklerinin dışında, kitap okuma atölye çalışmalarında, İnsan Hakları haftası etkinliklerinde, Dünya Code haftası etkinliklerinde ve International Day (Uluslararası Gün) vb. etkinliklerde etkin bir şekilde ele alınır.