İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Akademik Program

Akademik Program
Akademik Program

Düş Bahçesi ilkokulu akademik programı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun hazırlamış olduğu Öğrenim Programına göre hazırlanmıştır. Dersler ve öğrenim kazanımlarından oluşan, öğrenim deneyimleri ile tamamlanan dört yıllık bir yapıdır. Bu dört yıllık program, Düş Bahçesi Anaokulu'nda verilen alt yapı hazırlama programı ile desteklenmiştir. Akademik programın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, geziler, farklı branş dalları, sınıf ve okul rutinlerinden oluşan öğrenim deneyimleri öğrencilerin okul öncesi programından ilkokula geçişlerini ve bir sonraki eğitim seviyesi olan ortaokula hazırlanmalarını hedefler.

Akademik program üst düzey okur yazarlık, matematiği anlama, dünyamıza karşı sorumluluk oluşturmadan oluşmaktadır. Öğrenim kazanımlarında Milli Eğitim Programları esas alınır, öğrenci birikim, potansiyel ve gereksinimlerine göre ek çalışmalarla genişletilir ve desteklenir.

Akademik programın öğreniminde kullanılan yöntem, sınıf içi ve dışı öğrenim ortamı ve etkinlikleri, değerlendirme süreçleri ve uygulamaları tüm sınıflarda bir bütünlük gösterir. Sınıf içi bireysel farklılıklar, uygulamalara şekil verebilmektedir.