EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORUZ

3. Sınıflarımız eğlenirken öğrenmeyi çok iyi biliyorlar.
Fen derslerinde geçen “yapay ses kaynakları” konusu için evde müzik aleti yapıp sınıf orkestrası oluşturdular .
Öğrencilerimiz ve velilerimiz harikasınız .

Menü