İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Gems Aktiviteleri

GEMS, Kaliforniya Üniversitesinde 1968 yılından bu yana matematik üzerine yapılan program geliştirme çalışmaları sonucunda oluşturulan ve sürekli geliştirilerek dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uygulanan bir programdır. Bu programın temel amacı matematik ve fende olumlu bakış açısını çocuklara aşılayarak, merak duygusunu harekete geçirmek ve çocukların kendi öğrenmesini, kendi yaratıcılığıyla sağlaması için ortam yaratmaktır.

Düş Bahçesi Okullarında çocukların eğlenerek, keşfederek, merak duygusu ile başlayan araştırma süreci matematik ve fen alanlarının temellerinin sağlam zemine kurulmasına olanak sağlar. Çocuklar; matematik terimleri ve doğa etkinliklerini bazen bir dinozordan bazen ise bir penguenden yola çıkarak öğrenirler. Öğretmenlerin kolaylaştırıcı olduğu Gems etkinliklerinde başrolde her zaman çocuk vardır. Çocuğa öğrenmenin zevkini aşılayan bu program ayrıca matematik ve fen alanlarının da zenginliği konusunda çocukta farkındalık yaratır.

Matematik ve Bilim

Çocuklar günlük hayatlarında etraflarında olanları araştırırken ve keşfederken matematik dünyasının içine girerler. Oyun sırasında çocuklar doğal olarak nesneleri gruplara ayırır, belli bir sıraya sokar, yemek için alışveriş yapar, yemek pişirir ve arkadaşlarına ikram ederler. Öğrenciler kendi matematik becerilerinin gelişmesinde etkin rol alırlar. Matematik programının amacı okul öncesi dönemde çocuğu matematik kavramlarıyla tanıştırmaktır. Sınıflandırmak, ölçmek, objeleri ve sembolleri karşılaştırabilmek, sınıflandırmak ve aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlamak,  parça-parça-bütün ilişkisini anlama (bir yarım bardak bir yarım bardak daha eklersek bir bardak eder veya iki üçgen birleşirse bir kare yapar),  matematik terminolojisini kullanma, cetvel, tartı, saat gibi matematik malzemelerini kullanma yapılan çalışmalardır.

  • Ritmik Sayma
  • Örüntü Oluşturma
  • Gruplama ve Sınıflandırma
  • Karşılaştırma
  • Grafik Oluşturma
  • Deney ve gözlem çalışmaları bileme ve araştırmaya olan meraklarını arttırmayı hedefler.