İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Eğitim Programı

Faaliyetine 2007 yılında başlayan Düş Bahçesi Okulları öğretim programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. Özenle yapılandırılmış bir ortamda, çocukların keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanır. Böylelikle çocuklarda kendine saygı ve özgüven gelişimi desteklenir.

Anaokulu Programımız, Düş Bahçesi İlkokulu'nun uyguladığı eğitim ve öğretim programının başlangıcını ve araştırma sorgulama yaklaşımının temelini oluşturur.

Okulumuzda İngilizce programı önemli bir yere sahiptir. Amacımız, ikinci dile yönelik sempati ve merak uyandırarak çocukların kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. Okulumuzda Spor, Görsel Sanatlar, Seramik, Müzik gibi branş dersleri uzman öğretmenler tarafından verilmektedir.

Düş Bahçesi Anaokulunda 21.yy eğitim yaklaşımları ve farklı uluslararası eğitim programları okulun öğrenci ihtiyaç ve dinamiği göz önüne alınarak okulun programına entegre edilir. Düş Bahçesi Anaokulu eğitim programını destekleyen başlıca eğitim yaklaşımları şunlardır;

ÇOKLU ZEKA VE PROJE YAKLAŞIMI

Çoklu Zeka kuramı tek bir zekanın ve dolayısıyla öğrenme şeklinin değil, birden çok zekanın  ve öğrenme biçiminin var olduğunu belirtir. Bu teoriye göre insan zekası,  eskiden beri bilindiği gibi yalnızca "sözel ve sayısal" olarak iki tipte değil en az yedi ayrı alanda açıklanmaktadır.

Çocuklarımızı okulun ilk haftasında gözlemler ve değerlendiririz, hangi zeka alanında baskın olduklarını anlamaya çalışırız. Her çocuk aynı şekilde öğrenmez. Bazısının matematik zekası kuvvetliyken, bazısının müziğe ve ritme yönelik müziksel zekası kuvvetlidir. Öğretmenlerimiz haftalık ve aylık ders programlarını öğrencilerimizin öğrenme şekilleri ve zeka tiplerine göre çeşitlendirir.

Programımızda yer alan tüm konular proje yaklaşımı içinde ele alınır. Proje yaklaşımı bir konunun derinlemesine incelenmesidir. Her ay bir tema belirlenir. Projeler bu tema üzerinden planlanır ve uygulanır. Ele alınan konular anaokulu müfredatının belirlediği öğrenme alanlarını destekleyecek şekilde derinlemesine işlenir. Son aşaması proje sergisinin hazırlanması ve bireysel çalışmaların sunumudur. Sunumlarda öğrenciler, grup önünde konuşma ve kendilerini ifade etme becerileri geliştirir. Çok yönlü yetişen Düş Bahçesi çocukları tüm zeka alanlarına hitap eden etkinliklerle öğrenmeyi öğrenirler.

REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI

Reggio Emilia Yaklaşımı tüm dünyada saygı duyulan önemli erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarıdır.

Reggio Emilia yöntemi yapılandırmacı bir eğitim yaklaşımıdır ve Milli Eğitim müfredatıyla bu çerçevede birebir örtüşmektedir.

Günümüzde; yaratıcı, sorgulayan, kendine güvenen, karşılaştığı problemleri çözebilen, sosyal çocuklar yetiştirmedeki en geçerli yöntemdir. Etkin öğrenme yönteminde; çocuklar, öğrenmede aktif, seçici, karar verici öğretmenler ise teşvik edici öğrenmeyi kolaylaştırıcı konumdadırlar.

MONTESSORI YAKLAŞIMI

Düş Bahçesi Anaokulunda Montessori yaklaşımının özellikle öz bakım becerileri, duyu eğitimi ve bireysel çalışmalar ile ilgili etkinlikler okulun programına entegre edilmektedir. Çocukların kendi öğrenme sorumluluklarını kazanması, öğrenmeyi kalıcı ve zevkli hale getirmesi, akranlarına öğretme ve sosyal etkileşim ile iş birliği yaparak öğrenmeye teşvik etmesi noktasında program okulda uygulanmaktadır.